neděle, 21 září 2014
Zveřejněno v Právo pro občany

Cílem kurzu je připravit posluchače ke zkoušce "Strážník obecní (městské) POLICIE". V kurzu je mimo jiné obsažen výklad ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, občanského zákoníku, zákona o přestupcích, trestního zákoníku, trestního řádu, správního práva, zákona o Policii ČR, zákona obecní policii, zákona o živnostenském podnikaní, zákona o ochraně utajovaných skutečností, zákona o silničním provozu včetně připravovaných novelizací, zákona o zbraních a střelivu a to v rozsahu nutném ke složení zkoušek ""Strážník obecní (městské) POLICIE".

neděle, 21 září 2014
Zveřejněno v Právo pro občany

Každodenní život nám přináší mnoho nástrah, a to jak ve formě právní tak i ve formě fyzické. Smyslem našeho kurzu je seznámit Vaše děti s právními nástrahami a naučit je na ně adekvátně reagovat. Víte jak se bránit při napadaní? Víte jaké práva máte v pracovně právním vztahu ? Víte co Vám přináší nový občanský zákoník ? Víte jak se chovat v krizových situacích ? Pokud na tyto otázky hledáte odpověď, zaregistrujte se do našeho kurzu. 

středa, 10 září 2014
Zveřejněno v Pro security

Náš kurz taktiky pohybu a zásahu v objektech Vás komplexně seznámí s novými právními předpisy a problematikou taktiky pohybu a zásahu v objektech. Kurz je zaměřen na nové trendy a požadavky pro práci v těchto objektech a připraví tak studenty komplexně pro tuto činnost.

V tomto jedno-denním kurzu budou posluchači pomocí projekční a prezenční techniky seznámeni se všemi novými zákony a trendy.

středa, 10 září 2014
Zveřejněno v Pro security

Náš kurz problematiky ochrany objektů zvláštního významu Vás komplexně seznámí s novými právními předpisy a problematikou ochrany objektů zvláštního významu, jako jsou elektrárny, vodárny a sklady atd. Kurz je zaměřen na nové trendy a požadavky pro práci v těchto objektech a připraví tak studenty komplexně pro tuto činnost.

V tomto jedno-denním kurzu budou posluchači pomocí projekční a prezenční techniky seznámeni se všemi novými zákony a trendy.

středa, 10 září 2014
Zveřejněno v Pro security

Náš kurz problematiky ochrany hotelových objektů Vás komplexně seznámí s novými právními předpisy a problematikou ochrany hotelových objektů. Kurz je zaměřen na nové trendy a požadavky pro práci v hotelových objektech a připraví tak studenty komplexně pro tuto činnost.

V tomto jedno-denním kurzu budou posluchači pomocí projekční a prezenční techniky seznámeni se všemi novými zákony a trendy.

středa, 10 září 2014
Zveřejněno v Pro security

Náš kurz problematiky ochrany bankovních objektů Vás komplexně seznámí s novými právními předpisy a problematikou ochrany bankovních objektů. Kurz je zaměřen na nové trendy a požadavky pro práci v bankovních objektech a připraví tak studenty komplexně pro tuto činnost.

V tomto jedno-denním kurzu budou posluchači pomocí projekční a prezenční techniky seznámeni se všemi novými zákony a trendy.

středa, 10 září 2014
Zveřejněno v Pro security

Náš kurz problematiky zásahu na veřejných akcích Vás komplexně seznámí s novými právními předpisy a problematikou zásahu na veřejných akcích. Kurz je zaměřen na nové trendy a požadavky při práci a zásazích na veřejných akcích a připraví tak studenty komplexně pro tuto činnost.

středa, 10 září 2014
Zveřejněno v Pro security

Pro vykonávání práce u bezpečnostní agentury, a to na pozici strážný (nebo obdobné pozici) je nutné mít vykonanou státní zkoušku pro provádění této činnosti (uvedeno v příloze č. 3 a 5 živnostenského zákona). Zákon ale bohužel neřeší další vzdělávání zaměstnanců po vykonání této zkoušky. Dle současné praxe má osoba, která vykonala závěrečnou zkoušku před komisí autorizovaných osob platnost certifikátu o úspěšném vykonání zkoušky do konce jeho života, což není z důvodů vyvíjejícího se právního systému logické a ani pro samotné zaměstnance security bezpečné. Náš kurz průběžné přípravy strážných Vás komplexně seznámí s novými právními předpisy a nejen to!

O NÁS

Naše firma se zabývá poskytováním a zprostředkováním firemních, odborní a zájmových kurzů a školení. Kvalitní celoživotní vzdělávání se v dnešní moderní době stalo samozřejmostí. Získejte s námi náskok před konkurencí a zajistěte si své místo na pracovním trhu. Máme bohaté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých v nejrůznějších oborech. Jako doplňkové studijní materiály a inspirace Vám poslouží odborné online magazíny z oblasti PR, HR, marketingu, firemního vzdělávání, IT, security služeb, práva, ale i např. vaření nebo psychologie. Neváhejte navštívit proExperty.cz, proObcany.cz, VarimeDoma.eu a následně si vybrat dle Vašeho zájmu kurz či školení v našem Eshopu a i když si nevyberete ihned, neváhejte nás oslovit a my Vám vytvoříme vzdělávací akce na míru!

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU!

Spolupracujeme

firemniturnaje.cz