Dotaz na zboží

logo8

KURZ PRÁVNÍ SEBEOBRANY PRO DOSPĚLÉ

Cíl kurzu: cílem kurzu je seznámit posluchače s právními aspekty aktivní právní sebeobrany, se širším zaměřením na prvky nutné obrany, krajní nouze a omezení osobní svobody. Součástí tohoto modulu je výklad některých § Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, občanského práva, přestupkového a trestního práva.


Znaků napsáno: